Μάθετε υπολογιστές απλά και σίγουρα

Η μεγάλη επιτυχία των Futurekids οφείλεται στην πρωτοποριακή εκπαιδευτική τους μεθοδολογία. Οι μαθητές στα Futurekids, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, αφομοιώνουν καλύτερα τη γνώση σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και δημιουργικότητας.

Αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της πληροφορικής εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε δραστηριότητες που είναι μέσα στα ενδιαφέροντά τους, αφού η μάθηση συνδέεται με πραγματικά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και εργασία.

Για να παίζετε τις νέες τεχνολογίες στα δάχτυλα

  • Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε ηλικία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής
  • Προγράμματα σπουδών με δομημένους και συγκεκριμένους τεχνολογικούς στόχους
  • Δυνατότητα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ, σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς
  • Σύγχρονα εκπαιδευτικά βοηθήματα
  • Εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία, ειδικά εκπαιδευμένους στη φιλοσοφία των Futurekids
  • Ειδικά προγράμματα πρακτικής εξάσκησης
  • Άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας
  • Εξατομικευμένη διδασκαλία

  • Δυνατότητα εκπαίδευσης από το σπίτι σας

Επικοινωνήστε μαζί μας και
ενημερωθείτε για κάθε λεπτομέρια